banner horut

הורות ומשמורת

כל הלקוחות שלי ללא יוצא מן הכלל הבוחרים להתגרש מצהירים בפניי תמיד בפגישתנו הראשונה כי על אף שאינם מעוניינים עוד להמשיך בחיי הנישואין הם בראש ובראשונה מבקשים לדאוג לטובת ילדיהם ולמזער ככל הניתן את הנזק שיגרם להם מתהליך הפרידה של הוריו.
אין ספק שמשמורת והסדרי הראיה הינם אחד מהנושאים הבוערים ביותר והמרכזיים ביותר במסגרת הליך הגירושין.
אנחנו מאמינות כי ניתן להגיע לפתרונות יצירתיים בנוגע להסדרים ולהבטיח בכך הורות משמעותית ומיטיבה של כל אחד מההורים וזאת ככל שהדבר מתיישב עם טובת הילדים הספציפיים שבמוקד הדיון.
משרדנו מטפל בתיקים מורכבים של משמורת והסדרי ראייה; אפוטרופסות; אבהות ועוד.

הרבה הורים מבלבלים בין המונחים אפוטרופסות ומשמורת.
אפוטרופסות הינה הזכות והחובה לדאוג לצרכיי הקטין לחינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה וכן שמירת רכושו וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום-מגוריו, והסמכות לייצגו.

המקרים בהן נדרשות תביעות אבהות הן בדרך כלל מקרים בהם במסגרת מערכת יחסים שאינה קבועה, ארעית או מזדמנת, נכנסת אישה אשר אינה אישתו החוקית של הגבר, להריון.

על פי ההלכה, ממזר הוא ילד שנולד לאשה נשואה מגבר אשר אינו בעלה או ילד שנולד כתוצאה מגילוי עריות.

הליך אימוץ מהווה התערבות מסיבית של המדינה בחיי הפרט והחברה. אמנם, אימוץ הינה הדרך הטובה ביותר כדי לפתור בעיות חברתיות של גידול ילדים שחסרי בית ומשפחה או שהמסגרת בה גדלים אינה מספקת להם את הצרכים הבסיסיים לקיומם, ברם הכוח שניתן למדינה להתערב ולהוציא ילד מביתו ומהטיפול של הוריו הינו כוח דרקוני שיש לעשות בו שימוש בזהירות רבה.

משפטי הגירה הינם משפטים סבוכים, בהם מתנגשים אינטרסים מנוגדים זה לזה, הן של כל אחד מההורים, הן של כל אחד מילדיהם והן של הסביבה עמה ילדיהם היו בקשר תדיר.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת