banner divorce

כתובה היא שטר חוב. כתובה היא מסמך משפטי כלכלי המהווה חוזה לכל דבר ועניין.

למרות שמטרתו ההלכתית של הכתובה- הגנה על זכויותיה של האשה – נעשית היום באמצעות חוק יחסי ממון בין בני זוג המחלק את הרכוש שנצבר במהלך הנישואין בחלקים שווים, עד היום, גם בחקיקה האזרחית ועל אחת כמה וכמה בהתאם להלכה הדתית, יש למסמך זה משמעות בגירושי הצדדים.

לאחרונה מתרבות תביעותיהן של הנשים לחיוב בעליהן בכתובתן שאז עולות שאלות רבות בנוגע לסכום הנקוב בכתובה ובתוספת הכתובה- האם יש להצמיד את הסכום לערך הנוכחי כאשר היה נקוב בעת הנישואין בשקלים ישנים או בלירות? פסקי דין אחרים דנים בסכומים בלתי ריאליים שאדם כתב במסגרת הכתובה- אם סטודנט תמים בן 30 שאין לו כל רכוש והכנסות כתב בכתובה "מליון ₪"- האם יש לחייבו במידה ואחרי שנתיים נישואיו מתפרקים?

קיימות פסיקות אשר חייבו בעל בתשלום כתובה של מליון $ במקרה של בעל שבגד באשתו, מאידך, קיימות פסיקות אשר קבעו כי הסכומים לא ריאליים והעמידו את החיוב בגין הכתובה על סך של 120,000 ₪ אשר חושב כסכום חודשי של 10,000 ₪ למשך שנה- מעיין פיצויי הסתגלות.

מאחר וקיימים כללים לפיהם יכולה אישה לזכות בכתובתה ומנגד נסיבות בהן הבעל בשום אופן לא יחויב בתשלום כתובה לאשה, יש לתכנן ולשקול את אופן והיקף התביעות ולקחת בחשבון תביעת כתובה.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת