banner divorce

בני זוג נשואים אשר אינם בעלי אותה הדת נדרשים לפעול בהתאם לחוק התרת נישואין על מנת לפרק את קשר הנישואין ביניהם.
לבית הדין הרבני ישנה סמכות לדון אך ורק בענייני נישואין וגירושין של יהודים ואין להם סמכות בנוגע לזוגות שאחד מהם יהודי והאחר אינו יהודי ובוודאי שאין להם סמכות במקרה ושני בני הזוג אינם יהודיים.

בארץ, נכון להיום, לא קיים מושג של נישואין אזרחיים. משמע, יהודים ואזרחים תושבי המדינה הבוחרים להינשא לבן או בת זוג שאינם יהודים, בין אם הם נוצרים, מוסלמים, בני עדה דתית לא מוכרת או חסרי דת מטעמים מצפוניים או מכל סיבה שהיא - אינם יכולים להינשא בארץ.
אנשים המעוניינים להינשא ואינם מסתפקים בהסכם ממון, צריכים למצוא את הפתרון מחוץ לגבולות מדינת ישראל בהתאם לחוקי כל מדינה ומדינה.כמו כן ניתן להינשא "בנישואי פרגוואי"- נישואין הנעשים באמצעות עורך דין המתמחה בכך, כאשר הדבר כרוך במשלוח מסמכים לחו"ל ולא ביציאה מישראל.

הבעיה מתעוררת כאשר בני זוג כאלה רוצים להתגרש. הם צריכים לפעול להתרת הנישואין.
כאשר שני בני הזוג מעוניינים להתגרש הרי שפרט להגעה להסכם יש צורך לפנות לסגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה במחוז השיפוט של בני הזוג על מנת שהוא יקבע את מקום השיפוט (בעבר הופנו צדדים אלו לבית המשפט העליון, ברם כיום הסמכות היא לסגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה).
סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה דן בסוגיה, ומבקש שורה של מסמכים שונים לרבות תעודות לידה, תעודות נישואין וביניהם- אם אחד מבני הזוג יהודים- חוות דעת של בית הדין הרבני - ואז קובע את מקום השיפוט לצורך התרת הנישואין, אישור ההסכם או ביצוע הליך משפטי בעניינים שבמחלוקת בין הצדדים.

התרת הנישואין קשה יותר כאשר מדובר בבן זוג שאינו חפץ בגירושין ואין שיתוף פעולה. במקרה כזה על בן הזוג החפץ בגירושין להוכיח את עילת הגירושין על פי הדין החל על הצדדים, ולעיתים עליו להביא חוות דעת של מומחה בארץ שבו נישאו הצדדים.

על בני זוג הנשואים בנישואי תערובת יחול החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) העוסק במזונות בני המשפחה השונים. דין תורה בכל הנוגע למזונות חל רק על יהודים ועליהם בלבד. החבויות הן שונות על פי חוק זה בין יהודים ללא יהודים.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת