banner divorce

במדינת ישראל ניתנה סמכות לדון בנושאי גירושין בידי שני גורמים: בהמ"ש לענייני משפחה ובית הדין הרבני. לעיתים קיימת חשיבות רבה לגבי המקום בו יתקיים דיון הגירושין ובשל כך כל צד שואף "להקדים " את השני וכך נוצר מירוץ סמכויות בין בני הזוג- כל בן זוג מנסה להגיש את בקשתו ראשון, אל הגורם שלדעתו יטה יותר לטובתו.

בפסיקתו האחרונה של בית המשפט העליון המיר בית המשפט את מרוץ ההגשות- מי יגיש את התביעה קודם- למירוץ החלטות- איזו ערכאה משפטית תיתן ראשונה את החלטתה.

הנורמה הקיימת- לפיה טובתו של הבעל להידון בבית הדין הרבני וטובתה של האשה בבית המשפט לענייני משפחה אינה תמיד נכונה- ישנם מקרים רבים בהם עדיף לאשה לפנות לבית הדין הרבני לנוכח היקף הסעדים הניתנים לה שם ולעיתים רבות עדיף לגבר לפנות לבית המשפט לענייני משפחה שם ההליכים הרכושיים יכולים להיות יותר מהירים.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת