banner divorce

גירושין

מעבר לעובדה שהליכי גירושין הינם הליכים מורכבים ומאתגרים רגשית, מהווים את המפץ הגדול של המשפחה, במדינת ישראל הליכי הגירושין סבוכים ומורכבים עוד יותר לנוכח קיומן של שתי ערכאות שיפוט מקבילות אשר להן ניתנה הסמכות לדון בענייני הרכוש, המזונות והמשמורת. (יצוין כי רק לבתי הדין הרבניים סמכות לדון בתביעת הגירושין עצמה).
באתגרי הגירושין על זוג לפתור מכלול נושאים ואתגרים הקשורים לרכושם של בני הזוג, משמורת ילדיהם ומזונות כמו גם אתגרים כגון כתובה וסידור גט. אנו במשרדנו עוסקים במכלול האתגרים הקשורים לגירושין תוך ליווי רגשי של הצדדים בתהליך.

במדינת ישראל ניתנה סמכות לדון בנושאי גירושין בידי שני גורמים: בהמ"ש לענייני משפחה ובית הדין הרבני. לעיתים קיימת חשיבות רבה לגבי המקום בו יתקיים דיון הגירושין ובשל כך כל צד שואף "להקדים " את השני וכך נוצר מירוץ סמכויות בין בני הזוג- כל בן זוג מנסה להגיש את בקשתו ראשון, אל הגורם שלדעתו יטה יותר לטובתו.

כיום לזוגות אשר אינם מעוניינים להינשא ברבנות ישנה אפשרות להינשא בנישואין אזרחיים. נישואים אלה מוכרים בישראל אך ורק אם נערכו בחו"ל ואם הם תקפים בחו"ל במדינה בה הם נערכו.

בני זוג נשואים אשר אינם בעלי אותה הדת נדרשים לפעול בהתאם לחוק התרת נישואין על מנת לפרק את קשר הנישואין ביניהם.
לבית הדין הרבני ישנה סמכות לדון אך ורק בענייני נישואין וגירושין של יהודים ואין להם סמכות בנוגע לזוגות שאחד מהם יהודי והאחר אינו יהודי ובוודאי שאין להם סמכות במקרה ושני בני הזוג אינם יהודיים.

כתובה היא שטר חוב. כתובה היא מסמך משפטי כלכלי המהווה חוזה לכל דבר ועניין.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת