banner bitul

כל סוגי ההסכמים בין בני זוג מחויבים בפרוצדורה קפדנית של בדיקה ואישור בבית המשפט לענייני משפחה אשר נותן להסכם תוקף של פסק דין. הסכמי גירושין והסכמי טרום נישואין אפשר לאשר גם בבית הדין הרבני.

הסכם שלא אושר אינו תקף וקיימת מחלוקת אף לגבי התוקף החוזי שלו. הסכם כזה אינו ניתן לאכיפה. בית המשפט בוחן את הוראות ההסכם שמובא בפניו ומאשר רק הסכמים שברור שאינם נוגדים, לא את טובתם של הילדים ולא את תקנת הציבור. במעמד אישור ההסכם בית המשפט מברר עם הצדדים את הכנסותיהם, רכושם ומוודא שההסכם שנערך הינו הסכם הגיוני, בר ביצוע ונחתם בהסכמה לאחר שהצדדים מודעים לחובותיהם וזכויותיהם.

לנוכח הפרוצדורה הקפדנית ביותר של אישור ההסכם מאוד קשה לבטל את ההוראות הרכושיות והממוניות הנכללות בהסכם שאושר וקיבל תוקף של פסק דין. ביטול ההוראות הרכושיות בהסכם או ביטול ההסכם בכללותו אפשרי רק בנימוקים כמו טעות, הטעייה עושק וכפיה אבל נטל ההוכחה להוכחת טענות אלו כבד מאוד.

בתי המשפט אינם אוהבים תביעות לביטול הסכם. בתי המשפט רואים בהסכמי גירושין הסכמים מורכבים אשר יש בהם שילוב של תכונות חוזיות ותכונות של פסק דין- לנוכח פרוצדורת האישור הקפדנית. כמו כן, משבוצע סידור הגט, לא ניתן בדרך כלל לבטל את ההסכם ולפתוח מחדש את הסדרי הרכוש. הסכמים מסוג זה בדרך כלל התגבשו תוך ויתורים של שני הצדדים, ושילוב שיקולים מגוונים הן לטווח הארוך והן לטווח הקצר לרבות הסכמה להתגרש אשר מבוססת על ההתחייבויות אשר נוצרו במסגרת הסכם הגירושין ולכן גם אם ההסכם נראה גרוע מבחינה אובייקטיבית לאחד מן הצדדים הוא לא יבוטל.

שונה הדבר בנוגע משמורת או מזונות. נושאים אלו, מטבע הדברים משתנים לאורך חייהם של הילדים. משמורת ומזונות הינן זכויות נפרדות של הילדים אשר אינם חתומים על הסכם הגירושין בין הוריהם ואינם כפופים להסכמותיהם. על כן, באם מתרחש שינוי נסיבות מהותי המצדיק זאת, פתוחה הדלת בפני כל אחד מההורים ולהגיש תביעה להגדלת/הפחתת דמי מזונות בשם הילדים או לשינוי הסדרי המשמורת או הסדרי הראיה.

לנוכח סופיותו של הסכם הגירושין ומורכבותו יש חשיבות מכרעת לקבל ליווי משפטי לצורך עריכת ההסכם, קיום המו"מ לגיבושו ואף אם אתם נמצאים בהליך של גישור או מו"מ ישיר, בוודאי שכדאי לכל הפחות לקבל יעוץ משפטי נפרד לפני חתימה על הסכם גירושין במסגרת פגישה אחת אשר עלותה הכספית אינה כה גבוהה ובכל מקרה הינה עומדת בפרופורציה לחשיבותו של ההסכם.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת