banner bitul

ביטול הסכמים

הכלל הוא כי הסכם וחוזה יש לקיים. הסכם כדוגמת הסכם ממון בין בני זוג או הסכם גירושין הינו הסכם אשר יש צורך לקבל עבורו את אישור בית המשפט. בבואו לאשר את הסכם בוחן בית המשפט כי הצדדים הבינו את משמעות הדברים עליהם חתמו והסכימו לאמור בהסכם.
ביטול הסכמי ובתוך כך ביטול הסכם ממון או גירושין ממון אפשרי בין היתר אם יצליח בן זוג להוכיח שבמועד אישור ההסכם, בית המשפט לא בחן כראוי כי הצדדים מבינים את משמעות ההסכם על סעיפיו ו/או שאחד מבני הזוג יצליח להוכיח לבית המשפט כי השתנו הנסיבות באופן כזה המצריך ביטול ההסכם או שינויו.
במשרדנו אנו עוסקים בערכית כל סוגי ההסכמים תוך חשיבה ותכנון אסטרטגי ארוכי טווח.

כל סוגי ההסכמים בין בני זוג מחויבים בפרוצדורה קפדנית של בדיקה ואישור בבית המשפט לענייני משפחה אשר נותן להסכם תוקף של פסק דין. הסכמי גירושין והסכמי טרום נישואין אפשר לאשר גם בבית הדין הרבני.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת