banner alimut

במדינת ישראל נחקק חוק מיוחד העוסק באלימות במשפחה במסגרתו רשאי בית המשפט לתת צווים המונעים מבן משפחה אשר נוהג באלימות כלפי בן משפחתו האחר מלהתקרב אליו או אל מקום מגוריו, גם אם לשניהם מקום מגורים משותף וגם אם קיימות זכויות קנייניות לבן המשפחה האלים.

הליך למניעת אלימות במשפחה מתחיל בדרך כלל בדיון מעמד צד אחד, בו בית המשפט מחליט האם האלימות היתה קשה מספיק בשביל להורות על צו הרחקה זמני. במעמד הדיון קובע בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים, שני הצדדים אמורים להגיש תצהירים ובמהלך הדיון נחקרים על התצהירים או על העדות בבית המשפט ובית המשפט מתרשם מאמינותם ופוסק במקום בהתאם לשיקול דעתו והבנתו. צו ההרחקה הראשון בד"כ ניתן לתקופה של עד 3 חודשים וניתן להאריכו מנסיבות מיוחדות לחצי שנה ואף לשנה. גם למשטרה ישנה סמכות להרחיק אדם מבן משפחתו. חשוב לציין כי לא ניתן לבטל תלונה שהוגשה וכיום המגמה היא להגיש כתבי אישום בגין תלונות שהוגשו וההשלכות לכך עלולות להיות קשות לשני הצדדים, גם למתלונן וגם לנאשם. חשוב להדגיש כי במקרים כאלה משרדנו מפנה לעו"ד העובד עמנו באופן רציף ואשר לו ניסיון רב בתחום הפלילי וקשר עם התובעים במשטרה ובפרקליטות.

תיקי האלימות הקשים הם אלו אשר עוסקים באלימות רגשית, נפשית, מילולית שאז נטל ההוכחה כבד הרבה יותר וקשה, משרדנו מטפל בתיקי אלימות קשים, הן בין בני זוג והן בין בני משפחה אחרים- הורים וילדים, אחים וכו'.
ישנם מקרים בהם בני משפחה עושים שימוש לרעה ברגישות החברתית הקיימת כיום בנוגע לאלימות במשפחה לשם השגת יתרונות בניהול הליכים כוללים/ מקבילים.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת