banner alimut

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה יכולה להיות אלימות מילולית, פיזית, מינית, נפשית וכלכלית. אלימות בתוך המשפחה קיימת בכל שכבות האוכלוסייה.
תלונות רבות בגין אלימות בתוך המשפחה מוגשות מדי שנה. יחד עם זאת ידוע כי בשל סיבות מסוימות כגון בושה, פחד, איומים ועוד מקרי אלימות רבים אינם מדווחים לרשויות ומשפחות רבות חיות בצילה של אלימות קשה מבלי שאיש יודע.
שני החוקים המרכזיים שמטרתם להגן על נפגעי האלימות ולהעניק להם מענה משפטי הינם "החוק למניעת אלימות במשפחה" והחוק למניעת הטרדה מאיימת.

במדינת ישראל נחקק חוק מיוחד העוסק באלימות במשפחה במסגרתו רשאי בית המשפט לתת צווים המונעים מבן משפחה אשר נוהג באלימות כלפי בן משפחתו האחר מלהתקרב אליו או אל מקום מגוריו, גם אם לשניהם מקום מגורים משותף וגם אם קיימות זכויות קנייניות לבן המשפחה האלים.

המושג 'הטרדה מאיימת' מתייחס לדפוסי התנהגות הכוללים הטרדות ואיומים מסוגים שונים, אשר פוגעים בשלוות חייו, בפרטיותו או בגופו של אדם, ועל פי ניסיון החיים המצטבר, מקימים גם חשש לפגיעה בגופו או בחייו של האדם המוטרד. חשוב להדגיש כי מרבית המעשים המצטרפים יחד לכדי "הטרדה מאיימת" מהווים, כל אחד בפני עצמו, עבירה פלילית.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת