banner-menia

לא כל המשברים בין בני זוג מובילים לגירושין. ישנם זוגות רבים אשר מעוניינים לתת הזדמנות נוספת לחיי הנישואין למרות המשבר.

כל משבר גורר עמו חשיבה חדשה על החיים המשותפים ועל החיים לאחר סיום הנישואין ומביא לחוסר וודאות. חוסר הוודאות מועצם לנוכח מירוץ הסמכויות אשר נכפה על המערכת המשפטית במדינת ישראל לנוכח קיומן של שתי ערכאות שיפוט אשר עוסקות למעשה באותם הנושאים.

על מנת לתת הזדמנות אמיתית לשיקום היחסים האישיים והרגשיים, מומלץ לייצר וודאות מירבית בדוגמת הסכם שלום בית ולחלופין גירושין. במסגרת הסכם זה פותרים הצדדים את המחלוקות הרכושיות, כלכליות ואת נושא משמורת הילדים ומתפנים לשיקום המערכת הזוגית.

ההסכם מגדיר פרק זמן בו יעשה ניסיון לשלום בית אשר אם נכשל יחולו כל ההסדרים הרכושיים שנקבעים כבר במסגרת ההסכם.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת