banner-nihul

במדינת ישראל ישנם יותר ויותר קשישים שמגיעים לבתי המשפט השונים לאחר שעברו ניצול והתעללות מצד בני משפחתם או מצד אנשים אחרים שבהם הם תלויים.

בית המשפט לענייני משפחה הינו בעל כלים אותם הוא מקבל מחוקים שונים לסייע לקשישים לקבל את כספם וזכויותיהם באם נגזלו. כמו כן, יכול בית המשפט לענייני משפחה להגן על פיסית על קשישים מכח חוקים שונים: הוצאת צו למתן טיפול -לפי חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966. התעללות בקשישים במקרים רבים נכנסת להגדרה של התעללות בחסר ישע, התעללות זו גובלת בעבירה פלילית ועונש מאסר- לפי תיקון 26 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. חשוב להדגיש כי לא כל איש מבוגר, או קשיש הוא חסר ישע. הוצאת צו הגנה- החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 והחוק למניעת הטרדה מאיימת התתשס"א 2001, מאפשרים הרחקה פיסית של בן משפחה מתעלל או מאיים, לתקופה קצרה יחסית (בממוצע מספר חודשים), באמצעות צו הגנה הניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה. בנוסף לכך החוק מאפשר לבית המשפט לחייב את הצד הפוגע לקבל טיפול מגורם שיקבע על ידי בית המשפט.

כאשר קשיש פונה לבית המשפט בטענה כי נעשק הוא יכול לפנות בעצמו או שקרוביו יכולים לפנות בשמו. האמצעים החוקיים להתמודד עם ניצול כלכלי של קשישים הם:

אפוטרופסות- במרבית המקרים קשיש אשר נפל קורבן לניצול כלכלי למעשה אינו יכול לנהל את ענייניו והדרך לסייע להם הוא להוציא מהם את הכח להתקשר בעסקאות ולהפקיד אותם לסמכות ולהגנה של אפוטרופוס.
מרבית ההליכים המשפטיים שעוסקים בתביעות השבה של כספים וזכויות של קשישים מתמקדים בהוראות חוק החוזים חוק החוזים התשל"ג- 1973 הקובע את בטלות חוזים שנעשו מחוסר תום לב תוך ניצול, טעות, הטעייה, עושק או כפייה, או חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 המגן על צרכנים מפני עסקאות שיש בהן עושק וניצול מצוקה של הצרכן.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת