banner-nihul

תוחלת החיים הגדלה מובילה לעלייה באוכלוסיית הקשישים בישראל, אוכלוסייה אשר בחלקה חשופה לתופעות קשות של התעללות פיסית, הזנחה ופגיעה עליהן שומעים שוב ושוב בכותרות.
קיימות שיטות שונות של ניצול אך מטרתן אחת- להביא לניצול כלכלי- ניצול כספו ורכושו של הקשיש וזאת באמצעות מעשים של בידוד, יצירת תלות מוחלטת, מצוקה נפשית והשפלה.

המודעות לתופעה כשלעצמה והסיוע של המשפחה הקרובה מהווים חלק נכבד מהפתרון אך לפעמים הניצול מתרחש בתוך המשפחה.

מדינת ישראל חוקקה מספר חוקים שמטרתם להגן ולקדם את זכויות הקשישים בארץ.

החוק החשוב ביותר הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – החוק מעניק הגנה משפטית במקרים בהם הקשיש אינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו, הן הכספיים והן האישיים והוא מעניק לכל אדם את האפשרות לפנות ללשכות הרווחה בעניינם של קשישים או אף במקרים חריגים לבית המשפט.

חוק חשוב נוסף הוא החוק למניעת אלימות במשפחה, למרבה הצער, רוב המקרים של התעללות בקשיש נגרמים ע"י בני משפחת הקשיש עצמו, החוק חוקק בשנת 1991 ומטרתו הגנה נוספת על קשישים שהינם קורבנות לאלימות נפשית, רוחנית ו/או פיסית. החוק מאפשר הרחקה פיסית של בן המשפחה המתעלל ע"י צו בימ"ש, מהקשיש.

חוק למניעת הטרדה מאיימת מאפשר אף הוא הרחקה פיסית של המתעלל מהקשיש, אף אם אינו בן משפחתו. קיימים חוקים נוספים שמטרתם לשמור/להגן על זכויות הקשישים כגון: "חוק הגנה על חוסים" ;"חוק האזרחים הותיקים";"חוק הביטוח הלאומי";"חוק פיקוח על המעונות" גם במסגרת החוק הפלילי ("חוק העונשין") ישנה התייחסות לחובת דיווח על התעללות בקשישים בבית או במוסד כמו"כ מונה החוק סדרה של עבירות פליליות הנוגעות גם לקשיש והעונשים החלים עליהן.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת