banner-nihul

מעגל החיים הטבעי גורר לא מעט מקרים בהם יש צורך בטיפול סיעודי באדם בגיר, בין אם עקב גילו, בין אם עקב מצבו הנפשי ובין אם עקב מצב רפואי. בגירים אלו בד"כ אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם האישיים והכספיים, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר לבית המשפט לענייני משפחה למנות אפוטרופוס לאנשים בגירים ולהגדיר את תקופת המינוי והיקפו.
חשוב לדעת כי ישנם אנשים אשר משמשים כאפוטרופוסים לבגירים אך לא קיבלו מינוי בית משפט- לאנשים אלו אותה חובה אישית, מוסרית וגם משפטית כמו לאפוטרופוסים ממונים.
יש מקרים בהם מפרידים בין האפוטרופסות לגוף והאפוטרופסות לרכוש בהתאם לצרכים ולנסיבות החיים של הקשיש. אפוטרופוס יכול להיות גוף ממונה, אדם זר או קרוב משפחה. כאשר קיימת מחלוקת בין בני המשפחה לגבי זהות האפוטרופוס, בית המשפט נעזר בשירותי הרווחה ועשוי למנות אדם גם ללא הסכמה של כל בני המשפחה.
האפוטרופוס רשאי לבצע פעולות שוטפות כגון ביצוע תשלומים, קבלת הכנסות וכו', הקשורות לחסוי. על האפוטרופוס לפנות לבית המשפט על מנת לקבל אישור לביצוע פעולות מסוימות כגון מכירת נכס נדל"ן, מכירת דירה, השכרת דירה או נכס אחר. האפוטרופוס זכאי לקבל שכר עבור עבודתו, כפי שאושר על ידי בית המשפט.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת