banner-nihul

ניהול הסכסוך

הליכי אפוטרופסות הינם הליכים מורכבים רגשית ומשפטית לא פחות מכל הליך אחר בבית המשפט לענייני משפחה. הליכים אלו עלולים להשפיע רגשית על המרקם העדין החל בכל משפחה במקרים של חילוקי דעות בשאלה האם קרוב המשפחה זקוק לאפוטרופוס או לא.

משרדנו מלווה משפחות המנהלות הליכים משפטיים בנוגע לכושרם המשפטי של קרוביהם באופן צמוד, תוך ליווי רגשי ומשפטי בהליכים בבית המשפט לענייני משפחה, בבית המשפט המחוזי ואף בבית המשפט העליון.

מעגל החיים הטבעי גורר לא מעט מקרים בהם יש צורך בטיפול סיעודי באדם בגיר, בין אם עקב גילו, בין אם עקב מצבו הנפשי ובין אם עקב מצב רפואי. בגירים אלו בד"כ אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם האישיים והכספיים, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע.

תוחלת החיים הגדלה מובילה לעלייה באוכלוסיית הקשישים בישראל, אוכלוסייה אשר בחלקה חשופה לתופעות קשות של התעללות פיסית, הזנחה ופגיעה עליהן שומעים שוב ושוב בכותרות.
קיימות שיטות שונות של ניצול אך מטרתן אחת- להביא לניצול כלכלי- ניצול כספו ורכושו של הקשיש וזאת באמצעות מעשים של בידוד, יצירת תלות מוחלטת, מצוקה נפשית והשפלה.

במדינת ישראל ישנם יותר ויותר קשישים שמגיעים לבתי המשפט השונים לאחר שעברו ניצול והתעללות מצד בני משפחתם או מצד אנשים אחרים שבהם הם תלויים.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת