banner-menia

מניעת הסכסוך

תכנון מוקדם של כל האתגרים המשפטיים שבהם אדם עשוי להקל מאפשר לו לשלוט בחייו ולהחליט מראש מי ינהל את חייו, מי יקבל החלטות על גופו, יאפשר לו לחסוך מקרוביו את העונג המפוקפק של ניהול הליכים משפטיים מיותרים ובזבוז כספו לריק. בעיקר והחשוב מכל, תכנון מוקדם ימנע ניצול לרעה של הקשיש. 
במסגרת תהליך של מניעת הסכסוך אנחנו עורכים עבור אדם ועבור משפחה מסמכים כגון, הבעת דעה למינוי אפוטרופוס- במסגרתה ניתן לבחור את זהות האפוטרופוס שימונה במידת הצורך, מתן הוראות טיפוליות במסגרת חוק החולה הנוטה למות, הסכמים משפחתיים בין אפוטרופוסים תוך יצירת מנגנוני פיקוח, שקיפות ובקרה והסכמים בין יורשים.

כחלק מהתכנון המוקדם ובניית תוכנית משפחתית כוללת שמטרתה למנוע סכסוך במשפחה, ניתן להגיע ולגבש מראש, הסכמי אפוטרופסות מוגדרים ומוסכמים על כל בני המשפחה.

כל אדם יכול להביע את דעתו בנוגע למי יהיה אפוטרופוס עליו. בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות זכאי החסוי להביע את עמדתו בבית המשפט במסגרת הליכים משפטיים שמתנהלים בענייניו בנוגע לאפוטרופסות.

סעיף 1(א) לחוק החולה הנוטה למות קובע כי מטרת החוק היא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים, לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת